Betrokken vaderschap

vader met kind

Veel vaders voelen zich niet gezien in onze op moeders gerichte samenleving. In een vierjarig actieonderzoek van Zuyd Hogeschool kijkt men hoe vaders explicieter betrokken kunnen worden in hulpverlening aan jonge gezinnen. (Het is daarbij de vraag of ‘vaders betrekken’ het juiste uitgangspunt is. Misschien is het beter om je af te vragen hoe we voorkomen dat vaders zich buitengesloten voelen, hoe verlagen we de drempel voor vaders, hoe waarderen we vaderschap.) Samen met Monkberry en Erasmus School of Health Policy and Management zijn er twee kennisclips gemaakt. Ze zijn bestemd voor gebruik in onderwijs, training, bijscholing of intervisie aan (toekomstige) professionals in zorg en welzijn.
Daarnaast is er ook een position paper verschenen met de (eigenaardige) titel ‘Vader als volwaardig ouder‘.

kennisclip 1

kennisclip 2