Privacy

Ouderkennis zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en met welk doel. Ook kun je in deze verklaring lezen wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Bij vragen over je privacy kun je contact opnemen met info@ouderkennis.nl.

Artikel 1 Wat is Ouderkennis?
Ouderkennis is een initiatief van Stichting Alice van der Pas. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75190435 en is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Correspondentieadres: Sartreweg 166, 3573 PP Utrecht.

Artikel 2 Welke gegevens gebruikt Ouderkennis?
We verwerken je naam, adres, woonplaats, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ouderkennis gebruikt deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. De gegevens worden 5 jaar bewaard.

Om je bestelling te beheren zal je naam, leveringsadres, factuuradres en e-mail tot 5 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaard worden in het klantenbestand. Dit uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we je naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres en e-mail. Zonder deze gegevens kan jouw betaling niet verwerkt worden. Deze gegevens zijn dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst worden deze gegevens 7 jaar bewaard.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen we je naam, e-mail, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens zijn nodig voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Gegevens met betrekking tot klachten worden tot 3 jaar na afhandeling bewaard.

Ouderkennis is een initiatief van de non-profit Stichting Alice van de Pas en heeft geen commercieel belang om persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Deze website maakt gebruik statcounter (basic versie) om een idee te krijgen hoeveel bezoekers gebruik maken van de website en welke pagina’s daarbij in trek zijn. De gegevens worden verder niet commercieel gebruikt, opgeslagen of doorverkocht.

Wanneer je contact opneemt via de website, vragen we om je naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier worden verwijderd nadat je aanvraag is afgerond.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens verkrijgen we van jou als klant of contactpersoon, omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
Gegevensoverdracht – Mocht je je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, verstrekken we jouw gegevens in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking – Wanneer we gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor de diensten die we je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@ouderkennis.nl. Ouderkennis zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan je verzoek kunnen voldoen, laten we je weten waarom we jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Ouderkennis zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Je gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de overeenkomst en externe adviseurs. Ouderkennis sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om je privacy optimaal te beschermen. Ouderkennis zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig omdat te checken of er wijzigingen in het beleid zijn aangebracht. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop Ouderkennis je gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar info@ouderkennis.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop Ouderkennis met je gegevens omgaat neem dan ook contact op. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.