Ouderkennis biedt inspiratie, kennis, denkstof en soms ook praktische tips voor iedereen die werkt met en voor ouders en voor iedereen die nieuwsgierig is naar het perspectief van ouders. De website is een initiatief van de Stichting Alice van der Pas en draagt op die manier mede bij aan het verspreiden van het gedachtengoed van wijlen Alice van der Pas. In een arbitraire selectie, die voortdurend wordt aangevuld, belicht Ouderkennis zowel professionele als ervaringskennis van, voor en door ouders en professionals. Wie wil bijdragen aan een oudervriendelijke(r) samenleving sluit zich aan bij het Genootschap van de Kruk.