Biografisch ouderschapscoach

Opleidingsinstituut Biografiek biedt een parttime opleiding tot ouderschapscoach waarbij biografisch werken het uitgangspunt is. ‘Een professional in de biografiek kent de wetmatigheden van de levensloop en begeleidt mensen bij hun zoektocht naar het vinden van antwoorden op de vragen van het leven. Vaak zal dit in de vorm van gesprekken zijn, waarbij een oordeelsvrije houding, empathisch luisteren en het stellen van biografische vragen kenmerkend is. De biografische ouderschapscoach ondersteunt ouders in hun ouderschap. Het uitgangspunt is daarbij de autonomie van de ouder.’
De opleiding duurt 2,5 jaar waarbij biografische wetmatigheden (vanuit een antroposofische visie, daar moet je mee om kunnen gaan), gespreksvaardigheden, de ouderschapstheorie van Alice van der Pas en kunstzinnige activiteiten centraal staan.