Levend verlies

Hoe ervaren ouders levend verlies en hoe kunnen zorgverleners ouders daarbij ondersteunen? In deze podcastserie gaat het over de terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening en hun naasten.