Complexe scheiding

Een boek voor hulpverleners, bemiddelaars en andere professionals die op zoek zijn naar een helder kader en werkzame methoden in hun werk met ouders met destructieve scheidingprocessen. Lieve Cottyn maakt in haar boek Complexe scheiding – uit de maalstroom van conflict steevast helder onderscheid tussen het partnerschap en ouderschap en tussen ouderschap en opvoederschap. ‘Bij alle interventies ligt de klemtoon op het bevorderen van een kwaliteitsvolle ouder-kindrelatie, het emotioneel zorg dragen voor kinderen en het verminderen van contactbreuken.’ Onconventionele concepten zoals ‘parallel ouderschap’ worden daarbij niet geschuwd.

Zie ook het artikel ‘Vijf punten in acht te nemen bij hoog conflict na scheiding’ dat Lieve Cottyn schreef voor Mensenkennis.