Effectieve ouderbegeleiding

Patty Leijten van de Universiteit van Amsterdam analyseerde samen met collega’s van de Universiteit van Oxford meer dan 200 randomized controlled trials en tientallen metaanalyses om de effectiviteit van ouderbegeleiding te onderzoeken. Letwel, de uitkomstmaat daarbij is telkens of de gedragsproblemen bij (jonge) kinderen (daardoor) zijn afgenomen. Het is een instrumentele benadering van ouders dus, niet gericht op begeleiding van de ouders zelf. Daarmee geeft het een representatief beeld van wat in de praktijk gebruikelijk is.