Praktische tools

Onderzoek naar werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met zware opvoedproblemen en meervoudige en complexe problemen levert regelmatig waardevolle kennis op maar professionals worstelden met de vertaalslag van die kennis naar hun dagelijkse praktijk. Hoe bouw je bijvoorbeeld samen met een gezin een ondersteunend sociaal netwerk op? Met subsidie van ZonMw zetten onderzoekers van Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen de kennis om in onder meer workshops, een praatplaat, factsheets en kennisclips.