Handreiking samenwerken met gezinnen met een zorgintensief kind

Deze treffende animatie – over de ouder als spin in het web – is een van de creatieve producten die gemaakt is bij het driejarige collaboratieve onderzoek ‘Kwetsbaarheid en kracht in gezinnen met een zorgintensief kind’ van Universiteit voor Humanistiek. In het onderzoek stond met name de samenwerking met (in)formele zorg centraal. En daar is nog heel wat werk aan de winkel, weet iedereen die al wat langer meeloopt. Dus schuif de toegankelijke handreiking met tips, vragen en aandachtspunten én een toelichting op alle eindproducten onder de neus bij iedereen die wel eens ouders met een zorgintensief kind tegenkomt.

Daarnaast is er een pamflet met concrete aanbevelingen voor praktijk en beleid.