Houding & Handelen bij kindermishandeling

De handleiding Houding & Handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling biedt handvatten om praten over kindermishandeling te normaliseren. Ontwikkeld binnen het Collectief tegen Kindermishandeling Leeuwarden en Weststellingwerf met als doel te bouwen aan een solidaire gemeenschap voor en met ouders ter ondersteuning van ouders bij het grootbrengen van hun kinderen en ter voorkoming van kindermishandeling. Gericht op professionals en vrijwilligers die in aanraking komen met ouders, jongeren en kinderen; van burgers en vrijwilligers tot de kinderopvang, het onderwijs, de huisarts, het sociale wijkteam en het jeugd- en gezinsteam in de wijk.