Interactie Academie

In Antwerpen combineert de Interactie Academie een opleidingsinstituut met een klinische praktijk. Ze zijn gespecialiseerd in systeemtheorie, communicatie en verhoudingen tussen mensen. In hun opleidingsaanbod is ook regelmatig aandacht voor werken vanuit het ouderperspectief. De (jaar)opleiding Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen met Sabine Vermeire als hoofddocent is zeer gedegen.