Ketenbreed leren

In het onderzoek Ketenbreed Leren verzamelden Accare, Curium, HHS, Horizon (onderdeel van iHUB) gegevens voor een systematische analyse van intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten. Wat kun je leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in jeugdhulp met verblijf? Welke factoren zijn belemmerend geweest of hebben juist geholpen om de hulp goed te laten verlopen? De onderzoekers rubriceerden de bevindingen uit de levensverhalen en ontdekten daarbij diverse patronen. Zo komt onder andere naar voren dat er te vaak symptoomgericht gewerkt wordt, dat er ook schade ontstaat ín de zorg of het speciaal onderwijs, dat degene om wie het gaat en zijn/haar ouders vaak niet gehoord of betrokken worden bij de besluitvorming, dat onderwijs vaak geen prioriteit heeft en dat er weinig aandacht of hulp is voor (de eigen problematiek) van ouders.

De belangrijkste aanbevelingen uit de uitgebreide inzichtgevende rapportage:
• Maak een gedeelde verklarende analyse en sluit de keuzes in de hulp daarop aan
• Monitor of hulp tot resultaat leidt. Weeg af of voortzetting van hulp opweegt tegen mogelijk risico op schade
• Luister nog beter en oordeelloos naar jeugdigen en hun ouders. Neem hun ervaringen serieus. Werk vanuit verschillende deskundigheid gelijkwaardig samen met jeugdigen en hun ouders
• Maak deelname aan onderwijs prioriteit in de zorg en werk hiertoe samen met onderwijspartners
• Help ouders er voor hun kinderen te zijn