Opvoeden met een LVB

Gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben relatief vaak te maken met jeugdhulp en jeugdbescherming. Vaak wordt gedacht dat de LVB van de ouders oorzaak is van de opvoedproblematiek. Ouders met LVB kunnen echter zelf opvoeden, mits ze daarbij goed (langdurig, preventief en samenhangend) ondersteund worden. In haar oratie vertelt Maroesjka van Nieuwenhuijzen, sinds januari 2022 bijzonder hoogleraar licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming bij de UvA, wat daarvoor nodig is.

Ook interessant in dit verband is de interventie Houvast, een programma gericht op steun bij het opvoeden voor ouders met een licht verstandelijke beperking.