Promotie samenwerken leerkrachten en ouders

Mirjam Stroetinga promoveerde in mei 2023 op Het samenwerken van leerkrachten met ouders aan opvoeding in het primair onderwijs. Aan de basis van dit proefschrift lag een project over school, ouders en opvoeding, bij de Marnix Academie. Hierbij werd duidelijk dat onderwijsprofessionals zich ongemakkelijk en incompetent kunnen voelen in het samen met ouders werken aan opvoeding.
Zie ook de stukjes die ze schreef op Linkedin waarin ze bruggen slaat tussen theorie en praktijk: Als we goed luisteren… en De onbereikbare ouder, een mythe?