Motherbrain – Ouderschap

Toen journaliste Chelsea Conaboy haar eerste kind kreeg werd ze nieuwsgierig naar de neurobiologische kant van ouderschap. In haar boek Motherbrain (in het Nederlands vertaalt als Ouderschap) bestudeert ze recent wetenschappelijk onderzoek over ouderschap, ontkracht de mythe van het moederinstinct en zoekt hoe wetenschap met haar eigen ervaringen te verbinden is. Daarnaast interviewt ze mensen die vader of moeder werden. Ze bepleit ouderschap serieuzer te nemen als ontwikkelingsfase, die zowel fysiek als pschologisch ingrijpende veranderingen in gang zet.

Omdat het schaarse onderzoek dat er is voornamelijk bij vrouwen gedaan is, komen de vaders/mee-ouders/adoptieouders er wat bekaaid vanaf, al heeft het wel Conaboy’s aandacht. Workingdads interviewt Conaboy daarover.