Netwerk beter samen

Ervaringsnetwerk Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdhulp of in vastgelopen onderwijssituaties. Werken vanuit gelijkwaardig partnerschap is daarbij een belangrijk uitgangspunt. ‘Ieder heeft zijn eigen rol, kracht en zijn eigen verhaal. De wetenschapper, de beleidsmaker, de professional, de ouder, de jongere.’ Netwerk beter samen zet zich in om die samenwerking te versterken en zo zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen te verbeteren.