Oog voor het welbevinden van ouders

Wat weten we over het welbevinden van ouders, vroeg het NJI zich af (2021). Hoe kunnen we ouders steunen en begeleiden in de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen met aandacht voor hun eigen welbevinden? Op basis van literatuuronderzoek, praktijkervaringen en interviews met ouders heeft het onderzoek verschillende aspecten van het welbevinden van ouders ondergebracht in vijf pijlers. Deze pijlers zouden samen inzicht geven in de steun en aandacht die de ontwikkeling van ouderschap vraagt.

Ook interessant: Wegwijzer gemeenten – bouwen aan een pedagogische basis.