Ouderschap bij pleegzorg

Gé Haans werkte veertig jaar in de jeugdzorg en publiceerde een drieluik waarin één thema centraal staat: de positie van de ouder die zijn/haar kinderen – al dan niet tijdelijk – niet zelf kan opvoeden.

Het methodiekboek Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie is alleen nog tweedehands verkrijgbaar en reikt handvatten aan (pleeg)ouderbegeleiders om ouders te begeleiden bij verliesverwerking, en in het vinden of accepteren van hun nieuwe rol. Speciale aandacht is er bij het gebruik van de methodiek in geval van psychopathologie bij ouders. (co-auteurs: Luk Robbroeckx, Annemarie Van Beem-Kloppers en Joke Hoogeduin)

In Ouderschap zonder opvoederschap komen zeventien ouders aan het woord over hun verlies van opvoederschap. Naast de ouders zelf, komen ook experts op het gebied van jeugdbescherming en pleegzorg aan het woord. Gé bepleit een paradigmawijziging binnen de pleegzorg: niet de ouder op afstand, maar de ouder als co-opvoeder binnen de pleegzorg. Dat vraagt om een andere attitude die direct van invloed is op de bejegening van ouders.

Opgroeien in twee families gaat over kind zijn met ouders en pleegouders en hoe voorkom je dat een kind verscheurd raakt door ingewikkelde loyaliteiten. Dat vraagt om te beginnen om een heldere rolverdeling tussen pleegouders en ouders. ‘Het is belangrijk dat ouders en pleegouders elkaar het onvoorwaardelijk houden van het kind gunnen’. Hoe geef je de samenwerking tussen ouders en pleegouders vorm en welke eisen stelt dit aan betrokken hulpverleners? Geschreven samen met Yvonne Aartsen en Marieke Kleinentink, beiden werkzaam bij Entrea Lindenhout.

Zie ook het artikel in Augeo Magazine: Een relatie met een pleegkind betekent een relatie met de ouders