Parenting support revisited

In zijn proefschrift Parenting support revisited: retrieving an ethics of hermeneutics. A philosophical investigation inspired by the viewpoints of Heidegger, Wittgenstein and Taylor ontrafelt Luc van den Berge het begrip ‘parenting support’ (een niet echt in het Nederlands te vertalen begrip) en staat daarbij nadrukkelijk stil bij onze hedendaagse laatmoderne morele achtergronden die daarop van invloed zijn.

Vier methodische ‘vermoedens’ over onze laatmoderne Westerse wereld doen daarbij dienst als wegwijzer: (1) dat ouders a priori geacht worden steun nodig te hebben, waarbij nog niet helder is welke steun precies en wat dat impliceert voor de geboden steun; (2) dat ouders worden geïnfantiliseerd en geïnstrumentaliseerd; (3) dat parenting support standaard gebruik maakt van resultaten en vooral de terminologie of denkkaders van (harde) wetenschappen; en (4) dat het desondanks mogelijk is om alternatieven te bedenken voor parenting support en dus om ouders te steunen, die ouders niet infantiliseren en instrumentaliseren door hen wel au sérieux te nemen als de volwaardig morele en politieke actoren die ze zijn.