Samenwerken met informeel netwerk

In Noord-Holland proberen professionals het informele netwerk van gezinnen die in aanraking komen met zorg intensiever te betrekken. Ze zien dat het informele netwerk een duurzamere bron van steun is. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland maakte een handleiding (2022) die concrete handvatten geeft om de samenwerking tussen formele en informele hulp vorm te geven. Met handige infographic als geheugensteuntje.

Trouwens ‘kwetsbare gezinnen’ is een non-term, want ouderschap maakt iedereen kwetsbaar. Wat bedoeld wordt is waarschijnlijk ‘gezinnen in kwetsbare omstandigheden’. Taal doet ertoe!

Zie ook het Collectief informele steun.