Sensitief gedrag van moeders niet gelinkt aan minder slaapproblemen kind

Volgens het onderzoek Maternal sensitivity and children’s sleep problems across early childhood is sensitief gedrag van moeders (bijna) niet gelinkt aan minder slaapproblemen bij het kind – en vice versa: slaapproblemen bij het kind niet gelinkt aan minder sensitief gedrag van moeders. Dat is een ander geluid dan er vaak klinkt en dient ter harte genomen te worden (en bij vervolgonderzoek graag ook naar de vaders kijken en niet alleen naar de moeders). Scheelt een hoop onnodig schuldgevoel…