Stevig ouderschap / Voorzorg

Stevig Ouderschap en Voorzorg zijn preventieve interventies die door middel van huisbezoeken extra ondersteuning bieden aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. Onderzoek en praktijkervaring wijst uit dat deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun en dat inzet van zwaardere zorg daarmee voorkomen kan worden. De inzet is versterken van ouderschap, voorlichting en betere toegang tot hulp faciliteren. De interventies worden uitgevoerd via het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid waaronder ook de CJG’s vallen.