Maria Vermeulen schetst in dit webinar hoe de ouderschapstheorie van Alice van der Pas helpend kan zijn bij het werken met de Meldcode Kindermishandeling en hoe zij deze visie op ouderschap geïntegreerd heeft in haar trainingen rond de meldcode en in het trainen van aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld.