De ouderschapstheorie samengevat voor JGZ professionals

Het Nederlands Centrum Jeuggezondheid (NCJ) ziet hoe de theorie van Alice van der Pas hun professionals houvast kan bieden in de bejegening van ouders. Eigenlijk zou elk contact met een van hen een ‘goede ouder’-ervaring moeten zijn. Ze hebben daarom een handig document gemaakt dat de ouderschapstheorie samenvat. Dat het zijn weg mag vinden naar de jeugdgezondheidszorg.