Expertise in Ouderschap

In de driedaagse training Expertise in Ouderschap zoomt docent José Koster in op de gelaagdheid van het werken met ouders. De ouderbegeleidende positie en het buffermodel van Alice van der Pas staan daarbij centraal.