Goed genoeg

In het artikel van Sanne Blauw voor De Correspondent een verkenning hoe de onplanbaarheid van het bestaan als jonge ouder de onzekerheid voedt en een warm pleidooi voor ‘goed-genoeg ouderschap’, zoals in de jaren zestig al bepleit door de good old Donald Winnicott.