Familieplatform

In Vlaanderen bundelt het Familieplatform alle organisaties die zich op familie richten en maakt daarmee een vuist om te lobbyen voor beter familiebeleid. Ze richten zich primair familieorganisaties voor ouders en naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen. De meeste brochures en online vormingen (zoals ze in Vlaanderen zeggen, cursussen dus) zijn gratis beschikbaar. Ook hun Congres Inzet familie-ervaringsdeskundigheid is integraal gratis terug te kijken.