Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord

Suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag vormen een ernstig gezondheidsprobleem onder jongeren. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. En wat zijn eigenlijk de behoeftes van ouders zelf als zij een suïcidaal kind hebben? De Vlaamse Hogeschool Odisee deed kwalitatief onderzoek naar passende opvoedingsondersteuning voor deze ouders en ontwikkelde op basis van het onderzoek een website voor ouders.