Handreiking Implementatie CenteringOuderschap

Wat werkt wel en niet goed bij het invoeren van groepsgewijze jeugdgezondheidszorg? Centering Zorg ging met twaalf JGZ-professionals van acht verschillende JGZ-organisaties in Nederland in gesprek om te komen tot een Handreiking Implementatie CenteringOuderschap. Bedoeld om JGZ-organisaties op weg te helpen bij de invoering.

Tipje van de sluier:
– Sluit aan bij CenteringZwangerschap om een doorgaande lijn te maken
– Zorg voor zowel een trekker in het team als in het management
– Regel vooraf de organisatorische randvoorwaarden
– Het helpt als de organisatie erachter staat, en het ook in het jaarplan is opgenomen