Ouders Centraal

De website van Ouders Centraal is een initiatief van de uitgever van Vakblad Vroeg en richt zich op professionals die met ouders samenwerken. Naast actuele informatie over congressen en studiedagen ook veel aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe methodieken, onderzoek en nieuws rond opvoeden en ouderschap. Wekelijks is er een levendige nieuwsbrief.