Praat erover

Kenniscentrum Kind en Echtscheiding heeft een beeldenbieb gemaakt als hulpmiddel bij gesprekken over thema’s die spelen in het leven van gescheiden gezinnen. Daarbij is extra aandacht voor anderstaligen en de lvb-doelgroep. De beelden zijn gratis toegankelijk (na achterlating van je mailadres).