Tacit knowledge

Veel ouders van bijvoorbeeld zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen ‘lezen’ hun kinderen via gevoelsmatige en intu├»tieve kennis. Ook zonder duidelijke signalen ‘weten’ zij hoe het gaat met hun kind. Deze vorm van weten laat zich moeilijk vangen in taal. Wetenschappers noemen het ‘tacit knowledge‘ en benadrukken hoe cruciaal dit aanvoelen is voor de kwaliteit van leven van iedereen die zichzelf niet goed (meer) kan uitdrukken. In het onderzoeksproject ‘Tacit knowledge: een kwalitatieve studie naar het gebruik en de overdraagbaarheid van impliciete kennis in de zorg en ondersteuning voor mensen met (Z)EVMB’ van Amsterdam UMC, in samenwerking met 2CU en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, doet men een poging een brug te slaan tussen ouders en professionals. Het onderzoek bestaat uit meerdere deelprojecten. Tacit Knowledge Magazine is een toegankelijke publieksversie van het onderzoek.

Lees daarnaast bijvoorbeeld dit artikel dat een weerslag is van kwalitatief onderzoek met interviews met elf ouders. Er is ook een Nederlandse samenvatting. Kijk voor meer informatie op Kennisplein Gehandicaptensector en ZonMw.