‘Risico-ouders, dat is ook zo’n onzinnig begrip.’

Herman Baartman, de emeritus hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling, is warm pleitbezorger van oog hebben voor de inspanning van ouders. Augeo Magazine vroeg hem welke rol hij daarbij ziet voor professionals. Lees wat hij te vertellen heeft over de zin en onzin van ‘risico-ouders’.

Zie ook zijn betrokkenheid bij het boek Als het misgaat thuis.