Mind

MIND Naasten Centraal ondersteunt familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. MIND Ypsilon doet dat ook en richt zich daarbij in het bijzonder op familie en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Beiden richten zich op belangenbehartiging, lotgenotencontact, voorlichting en ouders in de spotlight zetten.