Handboek methodische ouderbegeleiding

Dr. Alice van der Pas (1934-2017) studeerde psychologie in Groningen en volgde een opleiding tot gezinstherapeut in Cleveland (Ohio). Ze werkte dertig jaar met ouders en gezinnen in de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg voor Jeugdigen. Na haar pensionering schreef zij voor hulpverleners over ouders. In haar proefschrift ‘A serious case of neglect: the parental perspective of child rearing’ (2003, niet meer te koop) doet ze een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een denkmodel over ouderschap en klaagt ze de wetenschap aan wegens gebrek aan belangstelling voor ouderschap. Van der Pas was lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, en ontving in 2012 een Lifetime Achievement Award van de International Family Therapy Association.

In haar oorspronkelijk tiendelige Handboek methodische ouderbegeleiding zet ze haar ouderschapstheorie en bufferdenken uiteen. Wetenschappelijke kennis en casuïstiek gaan daarbij hand in hand. Daarmee bieden haar boeken denkstof voor jaren. Haar boeken zijn daarbij nooit normerend, wel beschrijvend, analyserend, verklarend en ordenend.

In deel 1 Ouderbegeleiding als methodiek staan de algemene principes centraal van professionele hulp aan ouders. Het is de grondverf zou je kunnen zeggen.
Deel 2 Naar een psychologie van ouderschap is de klassieker die de basis legt voor kijken en werken met ouders vanuit het ouderperspectief. Alice ‘geeft een totaalvisie op ouderschap door de interesse voor het interactionele en het systemische te integreren met aandacht voor de intrapsychische en cognitieve aspecten van ouderschap’.
Het derde deel Opvoedproblemen nader verklaard is de in 2019 gereviseerde versie van Eert uw vaders en en moeders. Het debunked fabels en heeft oog voor de complexiteit en gelaagdheid die bij ouderschap en opvoeden hoort. Zie ook het interview dat ze daarover gaf bij LezenTV.
In 2017 zijn deel vier en vijf samengevoegd en grondig herzien tot het boek Aanmelding, onderzoek en de adviesfase. Hierbij staat de weerbarstige dagelijkse praktijk centraal die gekoppeld wordt aan theoretische concepten die structuur en richting bieden in het (samen)werken met ouders. Aandachtigheid is in dit deel een belangrijk begrip.
Deel 6 De interventiefase en deel 7 Theorie en praktijk ter discussie bieden vooral stof tot nadenken om het eigen handelen aan te scherpen.