Gadgets

Praat erover

Beeldenbieb als hulpmiddel bij gesprekken over thema’s die spelen in het leven van gescheiden gezinnen

Ouderschapsspel

Om ouders met elkaar te laten praten over hun ouderschap ontwikkelde Margreth Hoek, samen met ouders, Het Ouderschapsspel.

Tropenjaren

Online cursus die kersverse ouders op luchtige wijze met elkaar in gesprek laat gaan over serieuze onderwerpen rond opvoeden en ouderschap.

Ring rondom ouders

Gemeenten die de Ring Rondom Ouders uitdelen zeggen daarmee dat ze naast ouders willen staan bij het grootbrengen van hun kind(eren).

Telefoonlijnen

Sinds coronatijd is er een Oudertelefoon. Daarnaast zijn er nog veel meer telefonische hulplijnen die meestal gericht zijn op deelproblemen.